Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.moj-slub.pl umożliwia dodanie wpisów/reklam firmy w wersji bezpłatnej, oraz dodanie banneru reklamowego lub wpisu premium w wersjach odpłatnych – zgodnie z cennikiem dostępnym u operatora pod adresem: biuro@moj-slub.pl

2. Wpisy są pozycjonowane według alfabetu, z tym iż pierwsze w kolejności mogą być wpisy/reklamy premium, płatne.

3. Reklamy płatne ukazują się po zaksięgowaniu przez operatora kwoty zgodnie z zamówieniem. Za reklamy można zapłacić gotówką lub przelewem na konto operatora, po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i przesłana na wskazany adres mail przez zamawiającego.

4. Szybsze zamieszczenie wpsiu/reklamy płatnej w przypadku tradycyjnego przelewu  możliwe jest po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres mail: biuro@moj-slub.pl

5. Reklama podstawowa – wpis firmy w katalogu, jest bezpłatna.
Aby dodać wpis typu standard należy:
wypełnić formularz link do formularza

lub przesłać na adres mail: biuro@moj-slub.pl informacje:
nazwę firmy, opis, dane kontaktowe, adres witryny, oraz adres mail, wraz z logo firmy i grafiką (jeżeli takie są w posiadaniu).

Aby dodać reklamy typu banner, lub wpis premium należy:
wypełnić formularz link do formularza z dopiskiem reklama banner lub wpis premium.
lub skontaktować się z nami pod adresem mail: biuro@moj-slub.pl w celu otrzymania indywidualnej oferty.

6. Wpisy bezpłatne dodawane są w przeciągu 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub przesłania informacja na adres mail: biuro@moj-slub.pl oraz po akceptacji moderatora.

7. Wpisy/reklamy płatne są automatycznie usuwane po okresie wygaśnięcia abonamentu, wpisy/reklamy bezpłatne nie są ograniczona czasowo do odwołania.

10. Standardowa treść wpisu obejmuje nazwę firmy, adres, adres strony www, adres mail, kontakty telefoniczne, opis firmy max 3000 znaków, logo firmy oraz fotografie.

§2 DODAWANIE OGŁOSZEŃ

1. Dodać wpisy/reklamy może każda osoba fizyczna jak również firma.

2. Wpisy/reklamy należy umieszczać w odpowiednich działach zgodnie i stosownie do ich treści wypełniając uważnie wszystkie niezbędne pola.

§3 REKLAMACJE

1. W przypadku naruszenia regulaminu operator serwisu nie jest zobowiązana poinformować autora o usunięciu wpisu/reklamy jak również o tym, który punkt regulaminu został naruszony. Uzasadnienie może być wysłane drogą elektroniczną na prośbę autora. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać na adres mail: biuro@moj-slub.pl

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mail: biuro@moj-slub.pl podając w treści nazwę firmy, którego reklamacja dotyczy oraz dokładny powód reklamacji. Czas potrzebny na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 14 dni roboczych.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dodanie wpisu/reklamy w serwisie www.moj-slub.pl  jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach transakcyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie adresu e-mail do własnych celów marketingowych.

4. Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu będzie skutkowało usunięciem wpisu/reklamy bez podania jego autorowi informacji o tego typu zdarzeniu.

5. Serwis www.moj-slub.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

Płock, 01.10.2015r.